Oferta

Instalacje wodno – kanalizacyjne
Instalacje C.O.
Instalacje gazowe
Przyłącza wodociągowe i gazowe

Pompa ciepła
Kolektory słoneczne
Rekuperacja

Ogrzewanie podłogowe
Kotłownie eko-groszek, pellet, gazowe, olejowe

Okresowe przeglądy instalacji

Ogniwa fotowoltaiczne

Zmiękczacze wody

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Roboty ziemne minikoparką

Centralne odkurzacze

Budowa domów ,,pod klucz”